Faculty InformationNameQualificationDesignationContactImage
Dr. WilsonM.Sc B.Ed. Ph.DPrincipal 
Shasikant Sahebrao BhamareM.A- B.Ed-Acdmic In charge  
Ranjana Bhausaheb ShindeM.A- B.Ed-PRT 
Rukasana Khudabax ShaikhM.A- B.Ed-PRT 
Swapna Dhanaji ShindeB.A- B.Ed-PRT 
Sunil Ramrao ManeM.A- B.Ed-Co-ordinator  
Vaishali Ramachandr YadavM.A- B.Ed-PRT 
Vishwas Keshav BhosaleM.Sc- B.Ed-TGT 
Ranjeeta Ashok WaghmodeB.A- B.Ed-PRT 
Sarita Haribhau PotdarM.A- B.Ed-PRT 
Kiran Rajaram ChavanDip.A.EdPRT 
Kundlik Dnyanoba IrakarM.A- B.Lib- B.PEd-PRT 
Zinat Babumiya NaikMCAPRT 
Balasheb Namdev PatilB.AClerk 
Sameer Rubabdin JamadarM.AClerk